Op weg naar de begroting: Investeren vanuit een stabiele basis

Op weg naar de begroting: Investeren vanuit een stabiele basis

In dit hoofdstuk schetsen we de financiële koers voor de programmabegroting. We geven aan hoe we ons geld optimaal in willen zetten. We maken hierin onderscheid tussen onze structurele ruimte en onze incidentele investeringsruimte.
We hebben in dit hoofdstuk de prioriteiten in deze kadernota op hoofdlijnen financieel vertaald. De kadernota is nadrukkelijk nog geen begroting. De feitelijke vertaling van deze posten gebeurt bij de programmabegroting 2024-2027. Deze prioriteiten zijn afgezet ten opzichte van de financiële positie. Deze positie lichten we in het volgende hoofdstuk nader toe.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 13:21:40 met de export van 06/15/2023 13:10:48